Milloin tarvitset energiatodistuksen?

Olemassa olevat rakennukset

Energiatodistus on lain mukaan pakollinen, kun myyt tai vuokraat olemassa olevaa rakennusta riippumatta rakennuksen käyttöönotto vuodesta. Rakennuksen esittelyssä voimassaolevan energiatodistuksen tulee olla mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Energiatodistusta ei kuitenkaan vaadita seuraavilta rakennuksilta:

  • rakennus, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä;
  • loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
  • määräajan paikallaan pysytettävä tai tilapäinen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;
  • muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;
  • rakennus, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan;
  • sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa.

Kaikki lain mukaan tehdyt energiatodistukset on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä

Uudet rakennukset​

Uudisrakennuksissa tarvitset energiatodistuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä tehtävään energiaselvitykseen. Poikkeuksen muodostavat rakennukset, joita energiatodistusvelvoite ei energiatodistuslain mukaan koske.

Haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa uudisrakentamista varten energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä. Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n 1 momentin mukaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi.

Mitä hyötyä energiatodistuksesta on?

Energiatodistus helpottaa rakennusten energiatehokkuuden vertailua myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa rakennuksesta/kodista, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. 

Rakennusten energiankulutus aiheuttaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä niin Suomessa kuin muuallakin. Rakennuksissa kuluu jopa 40 % energian kokonaiskulutuksesta Suomessa. Pientalojen energiankulutuksella on merkitystä, niiden osuus rakennusten energiankulutuksesta on 27 %. Uusi energiatodistus sisältää pätevöityneen laatijan laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta. 

Energiatodistuksen tarkoituksena onkin parantaa niin uusien kuin olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta. Energiatodistuksella on ollut positiivinen vaikutus erityisesti uudisrakennusten energiatehokkuuteen.
Vaikka et olisi myymässä/vuokraamassa kotiasi saat energiatodistuksesta hyödyllistä tietoa kotisi energiatehokkuudesta sekä pätevöityneen laatijan antamia ehdotuksia siitä, miten voit parantaa kotisi energiatehokkuutta. Näiden ehdotusten avulla voit säästää rahaa pienentyneillä energiakulutuksilla sekä pienentää oman kotisi hiilidioksidipäästöjä!

Heräsikö kysymyksiä?

Vastaamme mielellämme aiheeseen liittyviin kysymyksiin!