Mitä hyötyä energiatodistuksesta on?

Energiatodistus helpottaa rakennusten energiatehokkuuden vertailua myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa rakennuksesta/kodista, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta.

Rakennusten energiankulutus aiheuttaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä niin Suomessa kuin muuallakin. Rakennuksissa kuluu jopa 40 % energian kokonaiskulutuksesta Suomessa. Pientalojen energiankulutuksella on merkitystä, niiden osuus rakennusten energiankulutuksesta on 27 %. Uusi energiatodistus sisältää pätevöityneen laatijan laatimia säästö suosituksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta. 

Energiatodistuksen tarkoituksena onkin parantaa niin uusien kuin olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta. Energiatodistuksella on ollut positiivinen vaikutus erityisesti uudisrakennusten energiatehokkuuteen.

Vaikka et olisi myymässä/vuokraamassa kotiasi saat energiatodistuksesta hyödyllistä tietoa kotisi energiatehokkuudesta sekä pätevöityneen laatijan antamia ehdotuksia siitä, miten voit parantaa kotisi energiatehokkuutta. Näiden ehdotusten avulla voit säästää rahaa pienentyneillä energiankulutuksilla, nostaa kotisi arvoa sekä pienentää oman kotisi hiilidioksidipäästöjä!