Energia-avustus

Mikä energia-avustus?

ARA myöntää asuinrakennusten omistajille sekä taloyhtiöille asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin energia-avustuksia vuosina 2020-2023.

 Avustuksen suuruus on maksimissaan 6000 €/asunto, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.

Lue lisää osoitteesta https://www.ara.fi/energia-avustus

Energia-avustuksen hakemisen vaiheet:

1. Ota yhteyttä niin selvitämme, onko teillä mahdollisuus avustukseen.

2. Energiakilven energia-avustuspalvelu kerää kaikki hakemusta varten tarvittavat tiedot ja dokumentit ja suorittaa tarvittavat laskelmat.

3. Avustushakemus lähetetään ennen urakan alkamista.

4. Urakka toteutetaan ja urakan kustannukset kirjataan.

5. Urakan valmistumisen jälkeen Energiakilpi laatii vielä energiatodistuksen, joka tulee asiakkaan ARA:lle lähettämään maksatushakemukseen liitteeksi.

 Avustus maksetaan vasta maksatushakemuksen jälkeen.