Milloin tarvitset energiatodistuksen?

Olemassa olevat rakennukset

Energiatodistus on lain mukaan pakollinen, kun myyt tai vuokraat olemassa olevaa rakennusta riippumatta rakennuksen käyttöönotto vuodesta. Rakennuksen esittelyssä voimassaolevan energiatodistuksen tulee olla mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Energiatodistusta ei kuitenkaan vaadita seuraavilta rakennuksilta:

  • rakennus, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä;
  • loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
  • määräajan paikallaan pysytettävä tai tilapäinen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;
  • muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;
  • rakennus, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan;
  • sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa.

Kaikki lain mukaan tehdyt energiatodistukset on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä

Uudet rakennukset​

Uudisrakennuksissa tarvitset energiatodistuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä tehtävään energiaselvitykseen. Poikkeuksen muodostavat rakennukset, joita energiatodistus velvoite ei energiatodistuslain mukaan koske.

Haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa uudisrakentamista varten energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä. Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n 1 momentin mukaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi.